தக்காளியின் நன்மைகள் என்ன?

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

இதயத்திற்கு நல்லது

உங்கள் சிறந்த பார்வையை தருகிறது

நுரையீரலுக்கு நல்லது

இரத்த நாளங்களை மேம்படுத்துகிறது

வாய் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது