Yellow Star
Yellow Star

இஞ்சியின் ஆரோக்கிய நன்மைகள் என்ன?

Dec 28, 2022

Mona Pachake

Yellow Star
Yellow Star

மூளை ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

மாதவிடாய் வலியிலிருந்து விடுவிக்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

ஒற்றைத் தலைவலியை குறைக்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

Yellow Star
Yellow Star

கருவுறுதலை மேம்படுத்துகிறது