பலாப்பழம் இவ்வளவு ஆரோக்கியமானதா...!

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகிறது

சிறந்த இருதய ஆரோக்கியத்தை உறுதி செய்கிறது

இரத்த அழுத்தத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது

புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது

பார்வையை மேம்படுத்துகிறது

எலும்புகளை வலுவாக்கும்