புரதக் குறைபாட்டினால் ஏற்படும் பக்கவிளைவுகள் என்ன?

Author - Mona Pachake

வீக்கம்

வளர்ச்சி குன்றியது

பலவீனமான நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு

தோல் மற்றும் முடி மாற்றங்கள்

எலும்பு மற்றும் தசை இழப்பு.

உங்கள் வளர்சிதை மாற்றத்தை குறைக்கிறது

காயங்கள் மெதுவாக குணமாகும்

மேலும் அறிய