நீங்கள் சர்க்கரை இல்லாத உணவில் இருந்தால் என்ன நடக்கும்?

Author - Mona Pachake

எடை இழப்பு

ஆற்றல் நிலைகளை மேம்படுத்துகிறது

சிறந்த தோல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

மனத் தெளிவை மேம்படுத்துகிறது

நாள்பட்ட நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

சிறந்த வாய் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

ஹார்மோன் பிரச்சனைகளை குறைக்கிறது

மேலும் அறிய