வெப்பத்தின் போது என்ன சாப்பிட வேண்டும்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

Apr 26, 2023

Mona Pachake

மோர், ராகி கூழ், பஜ்ரே கா ராப், ஆம் பன்னா (சர்க்கரை இல்லாத), பால்சா சாறு, தேங்காய் தண்ணீர், பெல் சர்பத், ஜல் ஜீரா, கோகம் ஜூஸ் போன்ற பாரம்பரிய குளிர்ச்சியான உணவுகள் சேர்க்கப்படும் அற்புதமான பானங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

உங்கள் குளுக்கோஸ் அளவை தவறாமல் கண்காணிக்கவும். சிறுநீரின் நிறத்தை கண்காணிக்க வேண்டும்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மது அருந்துவதைக் குறைக்கவும், ஏனெனில் இது நீரிழப்பு மற்றும் இரத்த சர்க்கரையை அதிகரிக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

அதிகப்படியான தேநீர் மற்றும் காபியை தவிர்க்கவும், ஏனெனில் அவை உடலில் இருந்து நீர் இழப்பை அதிகரிக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

சேர்க்கப்பட்ட சர்க்கரைகள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை உட்கொள்வதைக் குறைக்கவும்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

வெப்பம் குறைவாக இருக்கும் நேரங்களில் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் பார்க்கவும்:

முகமூடியை சரியாக அணிவது எப்படி?

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் பார்க்க