பழங்கள் சாப்பிட சிறந்த நேரம் எது?

பழங்கள் ஆரோக்கியமான உடலுக்கு மிகவும் நல்லது, ஆனால் அவற்றை சரியான நேரத்தில் உட்கொள்ள வேண்டும்

உணவுடன் பழங்களைச் சாப்பிடக் கூடாது

உணவுக்கு முன் அல்லது பிந்தைய பழங்களை சாப்பிடுவது அதன் ஊட்டச்சத்து மதிப்பைக் குறைக்கிறது.

நீரிழிவு நோயாளிகள் உணவுக்கு 1-2 மணி நேரத்திற்கு முன் அல்லது பின் பழங்களை சாப்பிட வேண்டும்.

பழங்களை சாப்பிடுவதற்கு காலை நேரம் மட்டுமே சிறந்த நேரம்.

மதியம் 2:00 மணிக்கு மேல் பழம் சாப்பிடக்கூடாது.