நல்ல ஆரோக்கியத்திற்காக தவிர்க்க வேண்டிய வெள்ளை உணவுகள்

Author - Mona Pachake

சர்க்கரை

உப்பு

சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவு

அரிசி

பதப்படுத்தப்பட்ட பால்

வெள்ளை ரொட்டி

சோள கருதினால் செய்யப்பட்ட பாகு

மேலும் அறிய