வேகவைத்த உணவுகள் ஏன் சிறந்தவை?

Author - Mona Pachake

சாப்பிடுவதற்கு பாதுகாப்பானது

அமிலத்தன்மையைத் தடுக்க உதவுகிறது

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கிறது

சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைக்கிறது

சிறுநீரக கற்கள் உருவாவதை தடுக்க உதவுகிறது

சமைக்கும் போது நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது

தயாரிப்பது எளிது

மேலும் அறிய