கேரட் ஏன் நம் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது?

கண் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது

தோல் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது