கோடைக்கு பழங்கள் ஏன் நல்லது?

May 27, 2023

Mona Pachake

அவை வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களால் நிரப்பப்படுகின்றன

நீங்கள் பலவிதமான சுவைகள் மற்றும் அமைப்புகளை அனுபவிக்க முடியும்

ஃபைபர் உள்ளடக்கம் நிரப்பப்பட்டது

புற்றுநோய் மற்றும் பிற நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது

உங்களை நீரேற்றமாக வைத்திருக்கிறது

நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் எடையையும் பராமரிக்க உதவுகிறது

அவற்றில் சோடியம் மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் குறைவாக உள்ளது.