காளான்கள் உங்களுக்கு ஏன் ஆரோக்கியமானவை?

Dec 24, 2022

Mona Pachake

உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

குடல் ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கிறது

இரத்த அழுத்தத்திற்கு நல்லது

புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது

மூளை ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

மன ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது