காலை பானமாக காபி ஏன் மோசமானது?

Author - Mona Pachake

மன அழுத்த ஹார்மோன்களை அதிகரிக்கிறது

இரத்தச் சர்க்கரைக் கட்டுப்பாட்டைப் பாதிக்கிறது

மனநிலையை மாற்றுகிறது

ஹார்மோன் பிரச்சனைகளை அதிகரிக்கிறது

செரிமான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம்

சோர்வாக உணர வைக்கிறது

தீங்கு விளைவிக்கும் அமிலங்களின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கிறது

மேலும் அறிய