ஒருவரின் உணவில் புரதம் ஏன் தேவைப்படுகிறது?

Author - Mona Pachake

பசியின்மை மற்றும் பசியின் அளவைக் குறைக்கிறது

தசை நிறை மற்றும் வலிமையை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் எலும்புகளுக்கு நல்லது

இரவு நேர சிற்றுண்டிக்கான ஆசை மற்றும் ஆசையை குறைக்கிறது

வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது மற்றும் கொழுப்பை எரிப்பதை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது

எடை இழப்பை பராமரிக்க உதவுகிறது

மேலும் அறிய