பொட்டாசியம் ஏன் உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது?

இதயத் துடிப்பை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

தசைகளின் சரியான செயல்பாட்டை உறுதி செய்கிறது

நரம்பு செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது

நமது செல்களுக்குள் சாதாரண அளவு திரவத்தை பராமரிக்க உதவுகிறது

இதய நோய்கள் மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை குறைக்கிறது

இரத்த அழுத்தத்தின் அளவை குறைக்கிறது