நீங்கள் ஏன் அதிக கடல் உணவை உட்கொள்ள வேண்டும்?

Sep 05, 2022

Mona Pachake

எடை இழப்புக்கு கடல் உணவு உதவுகிறது

மீன் சாப்பிடுவது கண்களுக்கு நல்லது

மூளை ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

கடல் உணவு புரதம் நிறைந்தது

மனச்சோர்வுக்கு உதவுகிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது