பெண்களின் ஆரோக்கியமான உணவுக்கு ஜிங்க் நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

டோஃபு

கொட்டைகள்

விதைகள்

பருப்பு

தயிர்

ஓட்ஸ்

காளான்கள்