தமிழ்நாடு மாநில திரைப்பட விருதுகள் - சிறந்த இயக்குனர்

Sep 06, 2022

Mona Pachake

2009சிறந்த இயக்குனர்: வசந்தபாலன் (அங்காடி தெரு)

2010சிறந்த இயக்குனர்: பிரபு சாலமன் (மைனா)

2011சிறந்த இயக்குனர்: ஏ.எல்.விஜய் (தெய்வ திருமகள்)

2012சிறந்த இயக்குனர்: பாலாஜி சக்திவேல் (வழக்கு எண் 18/9)

2013சிறந்த இயக்குனர்: ராம் (தங்க மீன்கள்)

சிறந்த இயக்குனர்: ராகவன் (மஞ்சப்பை)