தமிழ்நாடு மாநில திரைப்பட விருதுகள் - சிறந்த திரைப்படம்

Sep 06, 2022

Mona Pachake

2009சிறந்த திரைப்படம்:பசங்கமாயாண்டி குடும்பத்தார்அச்சமுண்டு! அச்சமுண்டு!

2010சிறந்த திரைப்படம்:மைனாகளவாணிபுத்திரன்சிறந்த திரைப்படம் (சிறப்பு ஜூரி): நம்ம கிராமம்

2011சிறந்த திரைப்படம்:வாகை சூடா வாதெய்வ திருமகள்உச்சித்தனை முகர்ந்தால்சிறந்த திரைப்படம் (சிறப்பு ஜூரி): மெரினா

2012சிறந்த திரைப்படம்:வழக்கு எண் 18/9சாட்டைதோனிசிறந்த திரைப்படம் (சிறப்பு ஜூரி): கும்கி

2013சிறந்த திரைப்படம்:ராமானுஜன்தங்க மீன்கள்பண்ணையாரும் பத்மினியும்சிறந்த திரைப்படம் (சிறப்பு ஜூரி): ஆல்

2014சிறந்த திரைப்படம்:குற்றம் கடித்தல்கோலி சோடாநிமிர்ந்து நில்சிறந்த திரைப்படம் (சிறப்பு ஜூரி): காக்கா முட்டை