இந்தியாவில் 7 அழகான கடற்கரைகள்

ராதாநகர் கடற்கரை, அந்தமான் மற்றும் நிகோபார் தீவுகள்.

அகட்டி கடற்கரை, லட்சத்தீவு.

வர்கா கடற்கரை, கோவா

மால்பே கடற்கரை, கர்நாடகா.

வர்கலா கடற்கரை, கேரளா

பாறை கடற்கரை, பாண்டிச்சேரி.

முருத் கடற்கரை, மும்பை.