இந்த நாள் மகிழ்வாக இருக்க... சிம்பிள் டிப்ஸ்!

தினமும் ஒரே நேரத்தில் எழுந்திருங்கள்

உங்கள் மனதை தயாரித்துக்கொள்ள கலைந்து இருக்கும் உங்கள் படுக்கையை சரி செய்யுங்கள்.

வேறு எதையும் செய்வதற்கு முன் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவும்.

உங்கள் தசைகளை தளர்த்த ஒரு நீட்சி நடைமுறையைச் செய்யுங்கள்.

அந்த நாளுக்கு உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள சிறிது அமைதியான நேரத்தை ஒதுக்குங்கள்.

ஆரோக்கியமான காலை உணவை உண்ணுங்கள்.

உங்கள் அட்டவணையை மீண்டும் படித்து அந்த நாளுக்காக தயாரித்துக் கொள்ளுங்கள்.