உலகின் மிக அழகான 7 காடுகள்

Nov 21, 2022

Mona Pachake

டைன்ட்ரீ போரெஸ்ட், குயின்ஸ்லாந்து, ஆஸ்திரேலியா

வளைந்த காடு, போலந்து.

மொண்டெவெர்டே கிளவுட்  போரெஸ்ட், கோஸ்டா ரிக்கா

ரெட்வுட் தேசிய பூங்கா, கலிபோர்னியா, அமெரிக்கா.

சகானோ மூங்கில் காடு, ஜப்பான்.

ஜியுஜைகோ பள்ளத்தாக்கு, சிச்சுவான், சீனா.

கிரேட் பியர் மழைக்காடு, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா, கனடா.