ஆரோக்கியமான காலை வழக்கத்தை பின்பற்றவும்

உங்கள் தூக்கத்தை மேம்படுத்தவும்.

சுத்தம் செய்யுங்கள்

நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பட்டியலை ஒழுங்கமைக்கவும்.

சூரிய ஒளி உங்கள் வீட்டிற்குள் வரட்டும்

உங்கள் படுக்கையை சுத்தம் செய்யுங்கள்

மூச்சுப் பயிற்சி அல்லது தியானத்தை முயற்சிக்கவும்.

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்