டீ ட்ரீ ஆயிலின் நற்குணங்கள்  !!

ஹேன்ட் சானிடைஷர்

முகப்பருவை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

காயம் குணப்படுத்துவதை அதிகரிக்கிறது

சிறு வெட்டுக்கள் மற்றும் கீறல்களுக்கு ஆண்டிசெப்டிக்

 இயற்கை டியோடரண்ட்

பூச்சி விரட்டி

ரசாயனம் இல்லாத மவுத்வாஷ்