இந்தியாவில் பார்க்க வேண்டிய அற்புதமான மலைவாசஸ்தலங்கள்

நைனிடால், உத்தரகாண்ட்.

மணாலி, இமாச்சல பிரதேசம். ரோஹ்தாங் பாஸ்

முசோரி, உத்தரகண்ட்.

குல்மார்க், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்.

டார்ஜிலிங், மேற்கு வங்காளம்.

ஷில்லாங், மேகாலயா.

பின்சார், உத்தரகாண்ட்

காங்டாக், சிக்கிம்.