மாலத்தீவில் பார்க்க வேண்டிய அற்புதமான இடங்கள்

Author - Mona Pachake

அலிமாதா தீவு

வெலிகண்டு தீவு கடற்கரை

அட்டோல் பரிமாற்றம்

பிகினி கடற்கரை

குல்ஹி கடற்கரை

ஹுல்ஹுமாலே கடற்கரை

தேசிய அருங்காட்சியகம்