செப்பு பாத்திரங்கள் உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா?

Author - Mona Pachake

ஆஸ்துமாவுக்கு நல்லது

ஹீமோகுளோபின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கிறது

தொற்றுநோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

மூட்டு வலியைப் போக்கும்

எடை குறைக்க உதவுகிறது

சிறந்த செரிமானத்திற்கு நல்லது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

மேலும் அறிய