சிறப்பாக கவனம் செலுத்த ஆயுர்வேத வைத்தியம்

 தினசரி வழக்கத்தைக் கொண்டிருங்கள்

சரியான நேரத்தில் சரியான வேலையைச் செய்யுங்கள்

உங்கள் காலை வழக்கத்தில் தியானத்தைச் சேர்க்கவும்

உங்கள் உடலை நகர்த்தி உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

தினமும் எண்ணெய் மசாஜ் செய்யுங்கள்

ஆரோக்கியமான காலை உணவை உண்ணுங்கள்