Thick Brush Stroke

மோசமான உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள்

Thick Brush Stroke

அதிகமாக சாப்பிடுவது

Thick Brush Stroke

வேகமாக சாப்பிடுவது

Thick Brush Stroke

இரவில் எண்ணெய் உணவுகளை உண்ணுதல்

Thick Brush Stroke

முடிவில்லாமல் தின்பண்டங்களை உண்ணுதல்

Thick Brush Stroke

காலை உணவை தவிர்ப்பது

Thick Brush Stroke

நீங்கள் சோகமாக இருக்கும்போது அதிகமாக சாப்பிடுவது

Thick Brush Stroke

வேறு வேலை செய்யும் போது சாப்பிடுவது