ஹை ஹீல்ஸின் மோசமான விளைவுகள்

கீழ்முதுகு வலி.

தசைகளில் புண்

கால் வலி.

கணுக்கால் சுளுக்கு.

மோசமான முதுகெலும்பு வளைவு.

இரத்த நாளங்களை சுருக்குகிறது.

வளைந்த பாதங்கள்.

தசைநார்கள் பலவீனப்படுத்துகிறது.