பேக்கிங்ல இது முக்கியம் ...

குறிப்புகளை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க

குறிப்புகளை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க

சரியான பொருட்களில் முதலீடு செய்யுங்கள்

வெப்பநிலை முக்கியமானது.

அளவிடும் கருவியில் முதலீடு செய்யுங்கள்.

காகிதத்தாள் பயன்படுத்தவும்.

குறிப்புகளை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க

உலர்ந்த பொருட்களை எப்போதும் சல்லடை செய்யவும்.