திறம்பட படிக்க அடிப்படை குறிப்புகள்

Oct 20, 2022

Mona Pachake

உங்கள் அட்டவணையில் சீராக இருங்கள்

சரியாக தூங்குங்கள்.

சரியான சூழலை உருவாக்குங்கள்.

உங்களைச் சுற்றியுள்ள கவனச்சிதறல்களைக் குறைக்கவும்

மற்றவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுங்கள்.

சில உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.