சோள மாவு - நன்மைகள்

மற்ற மாவை விட கெட்டியானது

இது உணவு உலர்த்தப்படுவதைத் தடுக்கிறது

தோல் எரிச்சலை போக்கும்

காயங்கள் பெரிதாகாமல் தடுக்கிறது

எந்த கறையையும் குறைக்கிறது

எண்ணெய் முடியை குறைக்கிறது