ஏரியல் யோகா செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

இது முழு உடலுக்கும் ஒரு நல்ல பயிற்சி

இது உளவியல் ரீதியாக நன்மை பயக்கும்

நெகிழ்வுத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது

முதுகுவலி பிரச்சனைகளை குணப்படுத்துகிறது

வலிமையை அதிகரிக்கிறது

உங்களை ஒரு சிறந்த மனநிலையில் வைக்கிறது

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது