அதிகாலையில் எழுந்தால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

அறிவாற்றல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது

சிறந்த தரமான தூக்கத்தை தருகிறது

காலை உணவை சாப்பிட உங்களுக்கு கூடுதல் நேரம் கிடைக்கும்

உங்களுக்கு சிறந்த மனநிலையையும் மன ஆரோக்கியத்தையும் தருகிறது

அமைப்பு மற்றும் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கிறது

மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது