ஸ்கூபா டைவிங்கிற்கான சிறந்த இடங்கள்

Mar 29, 2023

Mona Pachake

கிரேட் ப்ளூ ஹோல், பெலிஸ்.

பார்ராகுடா பாயிண்ட், சிபாடன் தீவு.

மாயா திலா - தெற்கு அரி அட்டோல், மாலத்தீவு.

ரிச்செலியு ராக், தாய்லாந்து.

சாண்டா ரோசா வால், கோசுமெல்.

எஸ்எஸ் திஸ்டில்கார்ம் ரெக், எகிப்திய செங்கடல்

எஸ்எஸ் யோங்காலா ரெக் - கிரேட் பேரியர் ரீஃப், ஆஸ்திரேலியா.