கோடை வெப்பத்தை வெல்ல இந்தியாவின் சிறந்த இடங்கள்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

May 08, 2023

Mona Pachake

யும்தாங் பள்ளத்தாக்கு, சிக்கிம்

இந்த 'வேலி ஆஃப் ப்ளூம்ஸ்' இல் நீங்கள் பல்வேறு வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளில் பூக்களை அவதானிக்கலாம். பூஜ்ஜிய புள்ளியில் நீங்கள் பனியிலும் விளையாடலாம்.

படம்: ஷட்டர்ஸ்டாக்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

அவுலி, உத்தரகாண்ட்

நீங்கள் பனிச்சறுக்கு, ஸ்னோபோர்டிங், கேபிள் கார் சவாரிகள் மற்றும் நெருப்புகளை அனுபவிக்கலாம். மேலும், காஃபுலி மற்றும் ஃபானு போன்ற கர்வாலி உணவுகளை முயற்சிக்கவும்.

படம்: ஷட்டர்ஸ்டாக்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

பஹல்காம், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்

பீடாப் பள்ளத்தாக்கு, அரு பள்ளத்தாக்கு மற்றும் மார்டண்ட் சூரியன் கோயிலுக்குச் சென்று உள்ளூர் உணவுகளான ரோகன் ஜோஷ், குஷ்தாபா மற்றும் கஹ்வா எனப்படும் உள்ளூர் தேநீர் ஆகியவற்றை முயற்சிக்கவும்.

படம்: ஷட்டர்ஸ்டாக்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

குல்மார்க், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்

ஆசியாவின் மிக உயரமான கேபிள் காரில் சிலிர்ப்பான பயணத்தை மேற்கொள்ளுங்கள், அபர்வத் சிகரத்தில் சறுக்கி, வசீகரிக்கும் மலை நீரோட்டமான நிங்கிள் நல்லாவை பார்க்கலாம்

படம்: ஷட்டர்ஸ்டாக்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

நர்கண்டா, ஹிமாஞ்சல பிரதேசம்

 நீரூற்றுகளைப் பார்வையிடவும், யாக்ஸ் சவாரி செய்யவும், குண்ட்ருக் மற்றும் சின்கி போன்ற சுவையான உணவுகளை முயற்சிக்கவும்.

படம்: ஷட்டர்ஸ்டாக்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் பார்க்கவும்:

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது