நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய சிறந்த இந்திய பாரம்பரிய தளங்கள்

தாஜ்மஹால், ஆக்ரா.

ஹம்பி, கர்நாடகா.

அஜந்தா குகைகள், அவுரங்காபாத்.

இந்தியாவின் மலை ரயில்.

காசிரங்கா தேசிய பூங்கா, அசாம்.

கஜுராஹோ, மத்திய பிரதேசம்.