இந்தியாவில் சாலைப் பயணத்திற்குச் செல்ல சிறந்த இடங்கள்

Sep 03, 2022

Mona Pachake

மும்பை முதல் கோவா வரை.

மணாலி முதல் லே வரை.

விசாகப்பட்டினம் முதல் அரக்கு பள்ளத்தாக்கு வரை.

கவுகாத்தி முதல் தவாங் வரை.

சென்னை டூ பாண்டிச்சேரி.

மண்டி வழியாக மணாலிக்கு சிம்லா.

அகமதாபாத் முதல் கட்ச் வரை.

கொல்கத்தா முதல் திகா வரை.