கேரளாவில் பார்க்க சிறந்த இடங்கள்

லுலு மால்

ஸ்ரீ பத்மநாபசுவாமி கோவில்

தேயிலை தோட்டங்கள்

கேரளா காயல்

பூவார் தீவு

ஆலப்பி காயல்