சிறந்த நேர்மறையான பெற்றோருக்குரிய பழக்கம்

Dec 27, 2022

Mona Pachake

எப்போதும் உங்கள் குழந்தையுடன் இருங்கள்

அவர்கள் செய்ய பல்வேறு செயல்பாடுகளை வழங்குங்கள்.

உங்கள் குழந்தையின் நடத்தையில் தெளிவான வரம்புகளை அமைக்கவும்.

அவர்களின் தவறான நடவடிக்கைகளை ஆதரிக்க கூடாது

யதார்த்தமான எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டிருங்கள்.

உங்களை கவனித்துக் கொள்ள மறக்காதீர்கள்.