உங்கள் கையெழுத்தை மேம்படுத்த சிறந்த குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

தவறாமல் பயிற்சி செய்யுங்கள்

தோரணையில் கவனம் செலுத்துங்கள்

சரியான பேனா அல்லது பென்சில் தேர்வு செய்யவும்

பிடியில் கவனம் செலுத்துங்கள்

உங்கள் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும்

கடித உருவாக்கம் மிகவும் முக்கியமானது

உங்கள் சொந்த கையெழுத்தை மதிப்பாய்வு செய்யவும்