பொறுப்புடன் பயணிக்க சிறந்த குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

இடம் பற்றிய ஆய்வு தேவை

நிலையான பயணத்திற்கான சிறந்த வழிகளில் ஒன்று, உங்கள் பயண முறைகளைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டும்.

சுற்றுப்பயணங்கள் அல்லது பார்வையிடும் பயணங்களை திட்டமிடும் போது, ​​சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த கொள்கைகளை கடைபிடிக்கும் நிறுவனங்கள் மூலம் முன்பதிவு செய்யுங்கள்

உள்ளூர் மக்கள் தங்கள் நிலம் மற்றும் இயற்கை வளங்களை நிர்வகிக்க அதிகாரம் பெற்ற பகுதிகளுக்குச் செல்ல முயற்சிக்கவும்

கவனமாக ஷாப்பிங் செய்யுங்கள்

உணவுக்காக பிளாஸ்டிக் கொள்கலன்களை தவிர்க்கவும்

நீங்கள் எங்கு சென்றாலும், நீங்கள் சந்திக்கும் காட்டு விலங்குகளைத் தொடவோ, உணவளிக்கவோ, கேலி செய்யவோ, விளையாடவோ கூடாது