உங்கள் மனநிலையை மேம்படுத்த சிறந்த வழிகள்

Author - Mona Pachake

விறுவிறுப்பான 10 நிமிட நடைப்பயிற்சி கூட மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து எண்டோர்பின்களை வெளியிடும்

போதுமான தூக்கம் மன அழுத்தத்தையும் எரிச்சலையும் அதிகரிக்கும்

உங்களுடன் நேர்மறையாக பேசுங்கள்.

நன்றியுணர்வு என்பது எதிர்மறையான உணர்வுகளுக்கு ஒரு சிறந்த மாற்று மருந்து

மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்கான வழிகளைக் கண்டறிவது உங்களை நீங்களே நன்றாக உணர வைக்கிறது

நிகழ்காலத்தை பற்றி யோசியுங்கள்

நீங்கள் உங்கள் உடலுக்கு ஊட்டமளிக்கும் போது, ​​உங்கள் மூளையை வளர்க்கிறீர்கள்.