இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மால்கள்

Author - Mona Pachake

நொய்டாவில் உள்ள டி எல் எப் மால் ஆஃப் இந்தியா (டெல்லி)

கொச்சியில் உள்ள லுலு மால் (கேரளா)

குர்கானில் உள்ள ஆம்பியன்ஸ் மால் (டெல்லி)

ஆம்பியன்ஸ் மால், குருகிராம்

மந்திரி ஸ்கொயர் மால், பெங்களூரு

இன்ஆர்பிட் மால், ஹைதராபாத்

எலண்டே மால், சண்டிகர்

மேலும் அறிய