இந்தியாவில் பங்கி ஜம்பிங் இடங்கள்

கோவா

ரிஷிகேஷ்

டெல்லி

லோனாவாலா

பெங்களூரு

ஜக்தல்பூர்

பஹாங்