2023 இல் இந்தியாவின் தூய்மையான நகரங்கள்

Author - Mona Pachake

இந்தூர், மத்தியப் பிரதேசம்.

சூரத், குஜராத்

நவி மும்பை, மகாராஷ்டிரா.

அம்பிகாபூர், சத்தீஸ்கர்.

மைசூர், கர்நாடகா.

விஜயவாடா, ஆந்திரப் பிரதேசம்.

அகமதாபாத், குஜராத்