பற்பசை துலக்குவதற்கு மட்டுமல்ல

எப்பொழுதும் பற்பசையை பல் மற்றும் வாய் சுகாதாரத்துடன் தொடர்புபடுத்தி இருக்கிறோம்

உங்கள் வாழ்க்கையை எளிமையாக்க, நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில தினசரி ஹேக்குகள் உள்ளன.

 உங்கள் குழந்தை சுவரில் வரைந்த ஓவியங்களை சுத்தம் செய்ய சிறிது பற்பசையை தேய்க்கவும்.

பற்பசை, சிறிது தண்ணீர் மற்றும் எலுமிச்சை சாறு கலந்து ஒரு பயனுள்ள நெயில் பாலிஷ் ரிமூவரை உருவாக்கவும்.

உங்கள் குளியலறையை சுத்தம் செய்ய வெவ்வேறு வழிகளைத் தேடுவதற்குப் பதிலாக, சிறிது பற்பசையைத் தேய்க்கவும்

உங்கள் சாப்பாட்டு மேசை அல்லது உணவுக் கறையை சுத்தம் செய்யவும் பற்பசையைப் பயன்படுத்தலாம்