ரோஜாக்களின் நிறங்கள் மற்றும் அவற்றின் பொருள்

Author - Mona Pachake

சிவப்பு - அழகு, ஆர்வம், ஆசை மற்றும் காதல் காதல்

வெள்ளை - தூய்மை, அப்பாவித்தனம், நம்பிக்கை மற்றும் புதிய தொடக்கங்கள்

இளஞ்சிவப்பு - பெண்மை, நேர்த்தியுடன் மற்றும் சுத்திகரிப்பு

லாவெண்டர் - வளரும் காதல்

மஞ்சள் - நட்பு, மகிழ்ச்சி மற்றும் பெருமை

பவளம் - உற்சாகம், ஆசை,

லைட் பிங்க் - கருணை, மென்மை, மகிழ்ச்சி, மகிழ்ச்சி

மேலும் அறிய