உங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்க எளிய குறிப்புகள்

உங்கள் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த சாப்பிடுங்கள்

தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

புகையிலை மற்றும் நிகோடின் பொருட்களை பயன்படுத்துவதை நிறுத்துங்கள்.

தளர்வு நுட்பங்களைப் படித்து பயிற்சி செய்யுங்கள்.

மன அழுத்தத்தின் தூண்டுதல்களைக் குறைக்கவும்.

உங்கள் மதிப்புகளை ஆராய்ந்து அவற்றால் வாழுங்கள்.

யதார்த்தமான இலக்குகளையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் அமைக்கவும்.